+90 (542) 713 62 73
info@girikamo.com

TURİZM

Kaleler

Said Bey Kalesi: 1800 yıllarında Bedirhan Bey zamanında yapılmıştır. Bedirhan Bey’in amcaoğlu Said Bey’in yaptırdığı söylenir. Said Bey Kalesi beyaz kalker taştan yapılmış bir sura sahiptir. Kapısı 2 metredir. İçinde bir köşk ve su sarıncı vardır.

Kasırlar

Neşet Ökten Kasrı: Silopi ilçe merkezinde bulunmaktadır.

Telli Oğulları Kasrı: Görümlü beldesinde bulunmaktadır.

Köprüler

Nerdüş Köprüsü: Cizre-Silopi yolu üzerinde Nerdüş Çayı’nın üstünde yapılmıştır. Yeni bir köprüdür.

Habur Köprüsü: Habur suyunun virajlı ve geçişli olması nedeniyle Habur Köprüsü denilmiştir. Irak ile Türkiye geçişini sağlayan bir köprüdür. Habur sınır kapısının geçiş noktası olması sebebiyle önemli ve stratejik bir köprüdür.

Surlar

Said Bey Kalesi Suru: Silopi ilçesi Aktepe köyü civarında Said Bey Kalesi etrafına çekilmiş surdur. Birçok taşları çevre düşmanları tarafından tahrip edilmiş ve yuvarlanmıştır.

Sit Alanları

Kentsel Sit

Silopi İlçesinde korunması gerekli (tescilli) kültür varlıkları:

Yeşiltepe Mahallesi 176 ‘da, 1 no’lu parseldeki Höyük Ayrıca ilçeye bağlı Aksu, Görümlü, Selcik, Derecik, Cumalı, Özgen, Telkabin vb. köylerde Hıristiyanlardan kalma 20. yy’a ait kilise, su değirmenlerine ait izler bulunmaktadır.

İlçedeki Mevcut Taşınmaz Kültür ve Doğa Varlıkları:

Silopi’de; Çağlayan Köyü Surları, Eski Cami ve Cudi Dağı, sit alanı olarak bulunuyor.

Nuh Peygamber Ziyareti:

Cudi Dağı’nın zirvesindedir. Hemen yanında Şeyh Mustafa türbesi bulunmaktadır. Nuh peygamberin ziyareti 2017 metre yüksekliktedir. Buraya araçla çıkmak mümkün değildir. En uygun çıkış yeri Kösreli’den geçen yoldur. Yaklaşık 45 dakikalık bir tırpanımdan sonra dağın zirvesine ulaşılmaktadır. Dağın hemen zirvesinin altında 500 metre karelik

düzlük vardır ki, burası “Sefine “(gemi)” adıyla anılmaktadır. Halk Nuh peygamberin gemisinin kalıntısının burada olduğuna inanmaktadır. O nedenle bu bölge kutsal sayılır. Sefine’nin etrafı bir iki metre kare taş duvarla çevrilmiştir. Bunların bir bölümü iklim koşullarından ve bakımsızlıktan yıkılmıştır. Burasının Nuh peygamber zamanında yapıldığı ve ibadet yeri olarak kullanıldığı inancı yaygındır. Hıristiyanlığın yayılmasıyla burası “Dayr-al Cudi” adıyla anılır olmuş ve kilise işlevi görmüştür.

Garipler Ziyareti:

Cudi Dağı üzerinde Nuh peygamberin ziyaretinin kuzeybatısındadır.

Şeyh Mehmet Ziyareti

Silopi’nin batısında Cudi mahallesine yakın yerdedir.

Şeyh Ömer Ziyareti

Bozalan köyü yolundan gidilmektedir. Bu köye yakın bir yerdedir.

Darahazala (Dargaboğan) Ziyareti

Silopi ilçesi ile Cizre ilçesi sınırına çok yakın olup, Silopi’nin kuzeybatısına düşer. Yakınından Ganiyeşimak deresi geçer.

Şeyh Mehmet Türbesi

Bostancı-Yankale arasında Mağara bölgesindedir. Silopi’nin güneybatısında Suriye sınırına çok yakın bir mesafede bulunmaktadır.

Şeyh Mustafa Türbesi

Cudi Dağı’nın zirvesindedir. Silopi ilçesinin tam kuzeyinde ve 2000 metre yüksekliktedir.

Şeyh Yusuf Türbesi

Çalışkan köyü yolu üzerinde olup, Hezil çayı kenarındadır. Yeşil bir kubbesi bulunmaktadır

Şırnak İli Arkeolojik Eserleri (Ören Yerleri)

Yörenin tarih öncesi dönemlerine ilişkin bilgiler yetersizdir. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Prehistorya Kürsüsü ile Shikago Üniversitesi Doğa Bilimleri Üniversitesi’nin birlikte yürüttüğü Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamında yörede 46 buluntu yeri saptanmış ve incelenmiştir. Buluntu yerlerinde Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Yakınçağı kapsayan dönemlere ait çanak çömlekler ortaya çıkartılmıştır. Ancak Silopi ilçesi sınırlarıiçerisinde kalanlar hakkında bilgi mevcut değildir.

Kiliseler

İlçede özellikle 20 yy.’dan kalma; Hıristiyanlara ait birçok kilise kalıntısı mevcuttur. Merkeze bağlı Cumalı köyü mezarlığındaki kalıntıların ise yaklaşık 2000 yıllık bir kiliseye ait olduğu söylenilmektedir.Ancak konu hakkında bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır.

Turizm ve Seyahat

Silopi ilçesinde turizm faaliyetleri fazla gelişmemiştir. Ancak son yıllarda ekonomik iyileşmelerle beraber ilçeden bazı insanlar yazın boğucu sıcaklarından kurtulmak için Şırnak Hakkâri ve Van illerine 3 aylığına taşınmaktadır. İlçedeki en önemli turizm faaliyeti Silopi Cudi Nuh Kültür Sanat Festivali’dir. Son yıllarda düzenli bir şekilde yapılan etkinlik sayesinde çevre il ve ilçelerden binlerce insan bir haftalığına Silopi’ye gelmektedir. 5 gün süren etkinlikler Nisan ayında gerçekleştirilmektedir.