+90 (542) 713 62 73
info@girikamo.com

AŞİRETLER

İlçeye son yıllarda göç ile gelenler dışında ilçe nüfusunun büyük bir kısmı aşiretlere mensuptur. Osmanlı dönemindeki feodalite bugün için görülmemektedir. Ancak belli başlı günlerde aşiret üyeleri bir araya gelmektedir. Düğünlerde, bayramlarda, taziye ziyaretlerinde vb. durumlarda bir araya gelen aşiret üyeleri arasındaki bağlar da eskisi kadar kuvvetli değildir. İlçede bulunan belli başlı aşiretler şunlardır:

BERSUVA AŞİRETİ: Aşiret mensupları Görümlü ve Çalışkan Beldeleri, Çardaklı Köyü ile ilçe merkezimizde ikamet etmekte olup, ilçe merkezimizde bu aşirete mensup çok sayıda insan oturmaktadır. Özellikle Silopi’ye bağlı Kizir mevkiinde Çalışkan nüfusuna kayıtlı bir çok aile oturmaktadır. Bunun dışında Silopi kent merkezinde de aşiretin bazı mensupları oturmaktadır. Aşiret mensupları geçimlerini ticaret, tarım, hayvancılık ve kamu görevlerinde bulunarak idare ettirmektedir.

ÖKTEN AŞİRETİ: Silopi kent merkezinde oturan Ökten aşireti mensupları toprak sahipleri olarak bilinir. Geçimlerini daha çok sahip oldukları toprakları işleyerek, kiraya vererek ve son yıllarda kent merkezindeki topraklarını satarak sağlayan aşiret mensupları aynı zamanda Silopi’nin zenginlerindendir.

TATAR AŞİRETİ: Aşiretin büyük kısmı Şırnak merkezinde oturur.Silopi İlçesi genelinde Verimli Beldesi’nde ikamet ederler. İlçe merkezinde de nüfusları vardır. Aşiret mensupları daha çok ticaret, tarım faaliyetleri ile geçimlerini sağlamaktadır.

TAYYAN AŞİRETİ: Suriye kökenli bir aşiret olup, geçimini hayvancılık, çiftçilik ve sınır ticareti ile karşılamaktadır. Kent merkezinden çok ova köylerinde ikamet eden aşiret mensupları Tayyan-i Reşit ve Tayyan-i Kerevan olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) TAYYAN-I REŞİT AŞİRETİ: Aşiretin Mala Ağa Grubu ve Bülbül Ailesi Buğdaylı Köyü’nde, Yusuf KALENDER Ailesi Kavaklı Köyünde ikamet etmektedir. Aşiret mensupları Halen çiftçilik ve sınır ticareti yapmaktadırlar.

b) TAYYAN-I KEREVAN AŞİRETİ: Aşiretin Mala Fendo Ailesi Pınar Köyü, Mala Şengil Ailesi Silopi İlçesi’nde, Mola Şeref Ailesi ve Baliyan Ailesi Cizre ilçesinde, Ali Cano Ailesi Doruklu Köyü’nde ikamet etmekte olup, halen çiftçilik ve sınır ticareti yapmaktadırlar.

İSPERTİ AŞİRETİ: İlçemizde Barbaros, Cudi, Karşıyaka ve Şehit Harun BOY mahallesinde ikamet etmektedirler. Önceden geçimlerini hayvancılık faaliyetleri ile sağlayan aşiret mensupları bugün daha çok ticaret ve kamu görevlerinde bulunarak geçimlerini sağlamaktadırlar.

ZİVİKAN AŞİRETİ: Silopi ilçe merkezinde Cudi mahallesi ve Kizir mevkiinde oturan aşiret mensupları geçimlerini ticaret ve tarımdan sağlamaktadır.

GUYAN AŞİRETİ: Son yıllarda Habur gümrük kapısında meydan gelen iyileştirme faaliyetleri sebebiyle Silopi’ye göç eden aşiret mensuplarının büyük bir kısmı Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ikamet etmektedir. Silopi’ye göç eden aşiret mensupları daha çok Ş. Harun BOY mahallesi ve Kizir mevkiinde ikamet etmekte olup geçimlerini daha çok inşaat, hayvancılık ve ticari faaliyetlerle sürdürmektedirler.