+90 (542) 713 62 73
info@girikamo.com

SİLOPİ TARİHÇESİ

SİLOPİ İLÇESİ TARİHİ GELİŞİMİ

Silopi İlçesi M.Ö. Ninova yani Musul şehrine bağlı bir yerleşim merkezi idi. Eski kavimlerden Asurlular’ın bu bölgede kaldıkları, çevrede bulunan kalıntılardan anlaşılmaktadır. İlçeye bağlı Yankale Mezrasında, bu kavime ait kale kalıntıları mevcuttur. Söylentilere göre İlçe içerisinde, Kavallı, Buğdaylı Köyleri ile Yan kale Mezrasında bulunan tepeleri insan gücü ile yığma bir şekilde yapılmıştır. Tepeler incelendiğinde bu rivayetin doğruluğu anlaşılmaktadır. Bu tepeler Asurlular döneminde birer haber alma-verme aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Asurlulardan sonra bölgenin hâkimiyeti tamamen Sasaniler’in eline geçmiştir.

Daha sonraları ise adı geçen bölgenin Doğu Roma İmparatorluğu’nun idaresi altında yer almıştır. Doğu Roma İmparatorluğu zamanından kalma kalıntılar halen Derebaşı köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. İslam tarihine bakıldığında, bölge hâkimiyeti Hz. Ömer zamanında tamamen Müslümanlara geçmiştir. Daha sonra Büyük Selçuklu Devletinin Anadolu’ya hâkimiyeti sırasında Doğu, Güneydoğu, Kuzey Suriye, Musul, Kerkük bölgelerinde Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı Atabeyliklerin kurulduğu ve bu beyliklerden ZENGİ ailesinin beyliği İlçenin hâkimiyetini ele geçirmiştir.

1180 yılında Elcezire Atabeyliklerinden Muazzuddin Sencer Sah Bin 11. Gazi tarafından ele geçirmiştir. Anlaşıldığına göre bu bölgede hüküm sürdüğü sıralarda İlçemize bağlı Görümlü beldesinde bir Camii yaptırdığı eski camiden kalan kalıntılardan anlaşılmıştır. Daha sonra M.S 960–1040 yılları arasında Büveyogulları bu bölgeyi ele geçirmişlerdir. Büveyogullarina ait bir camii, bir medrese kalıntıları halen ilçemize bağlı Birlik köyü sınırları içerisinde mevcuttur. Büveyogullarından sonra hâkimiyet Cizre Emirlikleri’nin eline geçmiştir. Cizre Emirlikleri kendi aralarında üç kola ayrılmışlardır.

1) Cizre

2) Finik

3) Gurkil

Cizre Beyi olan Hacı Bedran, ilçemiz hâkimiyetiniele geçirmiştir. Hacı Bedran Bey’in ölümünden sonra şimdikiSilopi Ovası’nın idare ve yönetimi oğlu Süleyman’a verildiği söylenmektedir. O zamanlar Silopi Ovası’nın adı “Silonun Ovası” olarak geçerdi. İlçemiz Silopi adını buradan almaktadır. 1960 yılına kadar olan dönemde ise Silopi’nin ismi hem halk tarafından hem de bölgede yapılan jeoloji ve benzeri harita çalışmalarında Grıkamo olarak geçmektedir. Belli bir süre Cizre’ye bağlı olan bir nahiye olarak kalmıştır.1960 yılında (1 Nisan 1960) ilçe olarak kabul edilmiştir. 1990’da Bakanlar Kurulu Kararı’yla Türkiye’nin 73. ili olarak kabul edilen Şırnak iline bağlanmıştır.

1960 yılından bu yana Silopi Belediyesinde Belediye Başkanlığı yapan şahsiyetler ve görev dönemleri aşağıdaki gibidir.

1960–1970 ABDURRAHMAN ÖKTEN
1970–1975 REŞAT ÖKTEN
1975–1980 ABDURRAHMAN ÖKTEN
1980–1981 Dr. TAMER ÇAĞDAŞ
1982–1983 REFİK ARSLAN ÖZTÜRK
1984–1989 NEŞET ÖKTEN
1990–1991 LEVENT TAYŞUN
1992–1993 DEHAM BİNZET
1994–2004 NEŞET ÖKTEN
2004–2009 MUHSİN KONUR
2009-EMİN TOĞURLU
2011-HÜSNÜ YILDIRIM
2013 EMİNE ESMER
2016 KAYYUM SEZER IŞIKTAŞ
2018-ADALET FİDAN